บริการบรรจุภัณฑ์พัสดุสินค้า

Homeบริการบรรจุภัณฑ์พัสดุสินค้า

(Packing&Moving)

บริการบรรจุภัณฑ์พัสดุสินค้า

box-on-pallet

บริษัทฯให้บริการแพ็คสินค้าเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทุกขนาด โดยวัสดุที่ใช้สำหรับการบรรจุภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯใช้นั้น จะเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้งานที่ออกมานั้นได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า โดยวัสดุในการบรรจุพัสดุสินค้าจะประกอบด้วย กล่องกระดาษลูกฟูกความหนาสามชั้น แผ่นโฟมบอร์ด แผ่นกระดาษบอร์ด พลาสติกกันกระแทก ลังไม้ กล่องไม้ พาเลทไม้ และวัสดุอื่นใดที่ลูกค้าต้องการ  ทางบริษัทฯยังมีบริการบรรจุและจับยึดนอกสถานที่สำหรับสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะ เช่น เครื่องจักรและสินค้าที่มีขนาดใหญ่