เกี่ยวกับเรา >


คิงครอสโลจิสติกส์
ยินดีให้บริการ

KIngcross Logistics
"We keep border moving"

ผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport) ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านทางบก (Road Freight) เชื่อมต่อไปยังทั่วโลก พร้อมดำเนินพิธีการทางศุลกากรระหว่างประเทศ และบริการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ชายแดน  พร้อมให้บริการทุกวันด้วย       ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี                                     

ประเทศที่เราให้บริการรถขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนเชื่อมต่อกับไทย (Thailand) ได้แก่  กลุ่มประเทศ CLMVT                          

• ประเทศกัมพูชา (Cambodia)                                                                                                      • ประเทศลาว (Laos)                                                                                                                    • ประเทศเมียนมา (Myanmar)                                                                                                      • ประเทศเวียดนาม (Vietnam)                                                                                                    • ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

CLMVT

CLMVT Transport Linkages

บริการขนส่งสินค้าทางรถ

บริษัทฯมีบริการขนส่งสินค้าทางรถหลากหลายประเภท ตั้งแต่ 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ, 12 ล้อ, 18 ล้อ, รถหัวลาก, รถพ่วงแบบพื้นต่ำ

เพิ่มเติม

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ

บริษัทฯมีบริการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่คุ้มทุนที่สุด เหมาะสมกับการขนส่งในปริมาณมาก แต่ใช้ระยะเวลานานที่สุด

เพิ่มเติม

บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

บริษัทฯมีบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่มีราคาสูงที่สุด เหมาะสมกับการขนส่งที่ใช้เวลารวดเร็ว และมีน้ำหนักไม่มากนัก บริษัทให้บริการทั้งขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศ

เพิ่มเติม

คลังจัดเก็บสินค้าและกระจายสินค้า

บริษัทให้บริการคลังจัดเก็บสินค้าและกระจายสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บนและบริการเขตปลอดอากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อขอใบเสนอราคา

เอกสารเบื้องต้น ได้แก่ Invoice, Packing list, Certificate of Origin, License/Permit, สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองบริษัท และอื่นๆตามที่บริษัทแนะนำ

ขนส่งทางรถไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

    ● ภายใน 2-5 วันสำหรับประเทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์

ขนส่งทางเรือ

    ● ภายใน 3-5 วัน สำหรับประเทศในโซนอาเซียน

    ● ภายใน 5-15 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย, ออสเตรเลีย

    ● ภายใน 25-35 วันขึ้นไป สำหรับประเทศโซนยุโรป, อเมริกาและแอฟริกา

ขนส่งทางอากาศ

    ● ภายใน 1 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย

    ● ภายใน 2-3 วัน สำหรับประเทศในโซนอื่นๆนอกเหนือจากโซนเอเชีย

รับประกันสินค้าสูงสุด 5,000,000 บาท หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

เราให้บริการรับ-ส่งสินค้าแบบ Door to Door Service และดำเนินพิธีการทางศุลกากร รวมทั้งให้บริการ “โหลดสินค้าขึ้นรถที่ต้นทาง” และ “นำสินค้าลงให้ที่ปลายทางทั้งในและต่างประเทศ” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการส่งสินค้าของผู้ซื้อและผู้ขาย

สอบถามราคา

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อขอใบเสนอราคา

ข้อมูลน่ารู้

Most frequent questions and answers

Sale Page

คิงครอส โลจิสติกส์ “ CLMVT Transport Linkages & Customs Clearance ” บริการรถขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อมต่อไปยังทั่วโลก พร้อมดำเนินพิธีการทางศุลกากรระหว่างประเทศ Import  •  Export  •  In-Transit  •  Transit ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย

Read More »

Landing page

คิงครอส โลจิสติกส์ “ CLMVT Transport Linkages “ ผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านเชื่อมต่อไปยังทั่วโลก พร้อมดำเนินพิธีการทางศุลกากรระหว่างประเทศและบริการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ชายแดน มีประกันคุ้มครองสินค้าระหว่างการขนส่งและทีมงานชายแดนพร้อมให้บริการทุกวันด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี ประเทศที่เราให้บริการรถขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนเชื่อมต่อกับไทย (Thailand) ได้แก่ ประเทศกัมพูชา (Cambodia) ประเทศลาว (Laos) ประเทศเมียนมา (Myanmar) ประเทศเวียดนาม (Vietnam) ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

Read More »

ค้นหาพิกัดและคำนวณภาษีขาเข้า

Home ค้นหาพิกัดและคำนวณภาษีขาเข้า การคำนวณภาษีขาเข้าเป็นเรื่องที่ผู้นำเข้าทุกรายต้องทราบและสามารถคำนวณได้ในเบื้องต้นเพราะค่าภาษีเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณต้นทุนเพื่อกำหนดราคาขาย คำนวณโดยใช้หลัก CIF ไม่ว่าจะนำเข้ามาด้วย Incoterm ใดก็ตาม ก่อนการคำนวณ ผู้นำเข้าต้องทราบCost (ต้นทุนจาก Commercial Invoice)Insurance (ประกันภัย แนะนำให้ซื้อประกันแบบเคลมได้)Freight Note (ค่าขนส่ง) Tariff e-service ค้นหาพิกัด อัตราอาการขาเข้า เช่น 3%, 5% ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า

Read More »

เกี่ยวกับเรา >

Want to talk? Please call as: