เกี่ยวกับเรา >


คิงครอส โลจิสติกส์
KIngcross Logistics


"We keep border moving"

ผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้าผ่านแดน (Transit) และข้ามพรมแดน (Cross-Border) ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านทางบก (Road Freight) เชื่อมต่อไปยังทั่วโลก โดยมีประกันคุ้มครองสินค้าระหว่างการขนส่ง (Liability Insurance) บริการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่คลังชายแดนพร้อมดำเนินพิธีการทางศุลกากรผ่านแดน/นำเข้า/ส่งออกและทีมงานชายแดนพร้อมให้บริการทุกวันด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี 

กลุ่มประเทศที่เราให้บริการเชื่อมต่อการขนส่งกับไทย คือกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา (Cambodia), ลาว (Laos), เมียนมา (Myanmar), เวียดนาม (Vietnam) และมาเลเซีย (Malaysia)

คำถามที่พบบ่อย

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการขนส่ง?

เอกสารเบื้องต้น ได้แก่ Invoice, Packing list, Certificate of Origin, License/Permit, สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองบริษัท และอื่นๆตามที่บริษัทแนะนำ

ใช้เวลาในการขนส่งกี่วัน?

ขนส่งทางรถไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

    ● ภายใน 2-5 วันสำหรับประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์

ขนส่งทางเรือ

    ● ภายใน 3-5 วัน สำหรับประเทศในโซนอาเซียน

    ● ภายใน 5-15 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย, ออสเตรเลีย

    ● ภายใน 25-35 วันขึ้นไป สำหรับประเทศโซนยุโรป, อเมริกาและแอฟริกา

ขนส่งทางอากาศ

    ● ภายใน 1 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย

    ● ภายใน 2-3 วัน สำหรับประเทศในโซนอื่นๆนอกเหนือจากโซนเอเชีย

มีประกันการขนส่งสินค้าหรือไม่?

รับประกันสินค้าสูงสุด 5,000,000 บาท หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

รับสินค้าที่ต้นทางและส่งถึงมือลูกค้าที่ปลายทางในต่างประเทศด้วยหรือไม่?

เราให้บริการรับ-ส่งสินค้าแบบ Door to Door Service และดำเนินพิธีการทางศุลกากร รวมทั้งให้บริการ “โหลดสินค้าขึ้นรถที่ต้นทาง” และ “นำสินค้าลงให้ที่ปลายทางทั้งในและต่างประเทศ” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการส่งสินค้าของผู้ซื้อและผู้ขาย

สอบถามราคา

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อขอใบเสนอราคา