บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

Homeบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนไทยไปย...

TRANSIT/IN-TRANSIT VIA THAILAND
From/To connect neighbouring countries

บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

บริษัทฯมีบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนไทย โดยสินค้ามาจากประเทศต้นกำเนิด (ผู้ขาย) ผ่านไทยทางท่าเรือกรุงเทพ, ท่าเรือแหลมฉบัง, 

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ไปยังชายแดนไทยเพื่อส่งสินค้าต่อไปยัง ผู้ซื้อในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา, เมียนมา, 

จีนตอนใต้ และโดยเฉพาะลาว ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ติดทะเล (Land-Lock Country) ทั้งไปและกลับ 

รวมดำเนินพิธีการทางศุลกากรและใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง