บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

Homeบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนไทยไปย...

(In-Transit via Thailand to Neighboring Countries)

บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

About-us
บริษัทฯมีบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนไทย โดยสินค้ามาจากประเทศต้นกำเนิด (ผู้ขาย) ผ่านไทยทางท่าเรือกรุงเทพ, ท่าเรือแหลมฉบัง, ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ไปยังชายแดนไทยเพื่อส่งสินค้าต่อไปยัง ผู้ซื้อในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา, เมียนมาร์, จีนตอนใต้ และโดยเฉพาะลาว ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ติดทะเล (Land Lock Country) ทั้งไปและกลับ รวมดำเนินพิธีการทางศุลกากรและใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง
Border_kingcrosslogistics Border_kingcrosslogistics