บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

Homeบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

AIR FREIGHT
บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

การขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นวิธีการขนส่งที่มีราคาสูงที่สุด เหมาะสมกับการขนส่งที่ใช้เวลารวดเร็ว และมีน้ำหนักไม่มากนัก 

บริษัทให้บริการดำเนินพิธีการทางศุลกากรผ่านแดน/นำเข้า/ส่งออก สนามบินในประเทศไทย

เชื่อมกับท่าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญทั่วโลก 

 

 

 

Air cargo

สูตรการคำนวนหาปริมาตรเป็นหน่วยกิโลกรัม

ยาว(ซม.) × กว้าง(ซม.) × สูง(ซม.) หารด้วย 6,000

ตัวอย่าง : สินค้ามีน้ำหนักจริงโดยสุทธิ เท่ากับ 100 กิโลกรัม
ปริมาตรของสินค้า = 150 ซม. × 100 ซม. × 50 ซม. = 125 กิโลกรัม
ฉะนั้น น้ำหนักที่จะนำไปคำนวนค่าระวางการขนส่งคือ 125 กิโลกรัม ไม่ใช่ 100 กิโลกรัม