บริการขนส่งสินค้าทางรถ

Homeบริการขนส่งสินค้าทางรถ

(Domestic & Cross-Border Transportation)

บริการขนส่งสินค้าทางรถ

บริษัทฯมีบริการขนส่งสินค้าทางรถหลากหลายประเภท ตั้งแต่ 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ, 12 ล้อ, 18 ล้อ, รถหัวลาก, รถพ่วงแบบพื้นต่ำ และรถสำหรับบรรทุกสินค้าแช่เย็น มีระบบ GPS และประกันที่มีความคุ้มครองได้ระดับมาตรฐานสากล มีบริการงานทางรถ 2 ประเภท ได้แก่

Domestic บริการขนส่งสินค้าทางรถภายในประเทศไทยทุกจังหวัด

Cross-Border Connectivity via Thailand บริการขนส่งสินค้าทางรถข้ามแดนทั้งไปและกลับระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์

บริการจัดการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ (Project Cargo Handling)

Project-Cargo

บริการจัดการขนส่งสินค้าด่วน (Express) โดย 2Door Express&Consolidation

2-D-PDF

รถ 4 ล้อ

รถ 6 ล้อ

รถ 18 ล้อพร้อมตู้

รถ 18 ล้อพร้อมตู้

รถ 18 ล้อพร้อมตู้