บริการดำเนินพิธีการทางศุลกากรและเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

Homeบริการดำเนินพิธีการทางศุลกากรแ...

(Customs Clearance+Special Document Service)

บริการดำเนินพิธีการทางศุลกากรและเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

Customs Clearance
บริษัทฯให้บริการแนะนำและดำเนินพิธีการทางศุลกากรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งเอกสารสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ เช่น Certificate of Origin, Import License, ,Permit, Form A,D,E,DG, FDA ไปจนถึงบริการจดทะเบียนชายแดน (Border Registration) ให้กับ ผู้นำเข้า-ส่งออกในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย